Japan stoppar import av kycklingprodukter från Sverige
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har i dagarna nyligen ett lågpatogent fågelinfluensavirus påträffats ...

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.