Förbud vid vite mot frysföretaget Freezing Food Småland Öland AB
Vid en rutinkontroll på fryshuset Freezing Food Småland Öland AB i Nybro tidigare i år upptäckte Livsmedelsverket köttprodukter som var bristfälligt märkta. Nu lägger myndigheten ett förbud mot bolaget.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.