Föreläggande vid 80 000 kronor i vite mot Lidl
Personalen på butikskedjan Lidls butik i Löddeköpinge upplever stress och för hög arbetsbelastning. Det har ett skyddsombud meddelat Arbetsmiljöverket i en begäran om åtgärder. Myndigheten har gjort ett tillsynsbesök och lägger nu ett föreläggande mot Lidl som man förenat med ett vite. Lidl å andra sida menar att man vidtagit alla åtgärder som Arbetsmiljöverket påtalat.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.