Källa: Djurbonde levererade nöt inom karenstid
I början av denna vecka levererade en djurbonde nötdjur till slakt på slakteriet KLS Ugglarps i Hörby. Kort därefter kom det fram att ett av djuren hade fått antibiotika och fortfarande var inom karenstiden – då det är förbjudet att skicka djur till slakt. Trots det har slakteriet sålt köttet, som man blandat ut med tonvis annat kött, på marknaden. Detta med Livsmedelsverkets och Läkemedelsverkets godkännande. Det berättar en källa på Livsmedelsverket.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Listeria i Atria:s franska ost
Livsmedelsföretaget Atria Scandinavia, med varumärket Falbygdens Ost, har upptäckt spår av den potentiellt dödliga bakterien listeria i produkten Roquefort Papillon 32 procent som importerats från Frankrike. Idag återkallas produkten som hunnit säljas i dagligvaruhandeln i hela landet. Atria överväger nu att skruva upp sina rutiner för att hantera listeria-smitta.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Nytt fall med plågad bacon från Scan – grisbonde levererade grisar brända med elpåfösare
I början av denna månad levererade en grisbonde, med omfattande verksamhet i Kristianstadsområdet, 262 slaktsvin till slakteriet Scan i Kristianstad. Vid köttbesiktningen upptäckte veterinärer på plats mängder av brännmärken på, enligt uppgift, minst 19 av djuren. Brännmärkena kommer enligt en utredning från elpåfösare – som det är förbjudet att använda på slaktsvin och orsakar stort lidande. Men Grisbonden, som enligt uppgift är delägare i det bolag som transporterat grisarna, bedyrar att han inte använder elpåfösare i sin verksamhet.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Föreläggande vid vite mot slakteri som producerar ekologiskt kött

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Förbud mot Skånegross kebabprodukt
Livsmedelsverket har i dagarna beslutat att förbjuda livsmedelsföretaget Skånegross i Trelleborg, som även kallas Hitco Kött Kebab Produkter AB, att släppa ut en köttprodukt på marknaden. Dessutom konstaterar myndigheten att bolagets anläggning inte är godkänd för hantering av köttprodukter. Skånegross slår ifrån sig.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Coop förklarar hur det ligger till med skruvkorksmjölken

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Matförgiftning på flyktingboende – Kalmar kommun förbereder åtalsanmälan
I förra veckan blev enligt uppgift fler än 10 personer matförgiftade på asylboendet på Guntorps herrgård på Borgholm. Bolaget som levererade maten, Trofo Invest & Trading Company AB i Kalmar, bedrev verksamheten olagligt genom att inte vara registrerat som livsmedelsföretag. Det hävdar Kalmar kommun som förbereder en åtalsamälan.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

City Gross utreds för bristande märkning – säljer Paulúns med ospecifika halsopåståenden
Kalmar kommun har nyligen gjort ett tillsynbesök på en City Gross butik i staden. Där hittade kommunen produkter från varumärket Paulúns som man anser är märkta på ett sådant sätt att det strider mot livsmedelslagstiftningen.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Generaldirektörens idé – underbemannad och underfinansierad
Livsmedelsombudsmannen, LO, är en funktion som utförs av en enda person på Livsmedelsverket. Detta trots att anmälningar har rasat in sedan starten i oktober förra året. Men inte bara den funktionen, utan även myndighetens hela nya verksamhet för bekämpning av livsmedelsbrott, är underbemannad och underfinansierad.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Livsmedelsinspektör kritiserar LO
FoodMonitor har tidigare berättat om den ström av misstänkta brott som funktionen Livsmedelsombudsmannen, LO, tagit emot sedan starten i oktober förra året. Nu riktar en mellanstor kommun allvarlig kritik mot LO.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Länsstyrelse åtalsanmäler inte djurbönder för fullgångna kalvfoster – stora skillnader mellan länsstyrelser
När Livsmedelsverkets officiella veterinär på ett slakteri upptäcker en fullgången kalv görs en utredning och sedan skickas en anmälan eller underrättelse om brott mot djurskyddslagen till länsstyrelsen. Men FoodMonitor kan nu avslöja att länsstyrelsen i Kalmar län inte åtalsanmäler den här typen av misstänkta brott.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Gothemsgården får nytt vite mot sig

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

LO – inte som andra ombudsmän
Som FoodMonitor berättat om tidigare så inrättade Livsmedelsverket förra året en Livsmedelsombudsman, LO. 135 kommuner, mindre än hälften, har hittills anmält en kontaktperson. Men det finns en otydlighet om LO:s funktion. Nu rätar FoodMonitor ut några av frågetecknen.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

En tredjedel av analyserade brunnar i Trelleborg har otjänligt vatten
Trelleborgs kommun har nyligen låtit analysera 32 brunnar på lantbruksfastigheter. Resultatet blev nedslående. En tredjedel av brunnarna hade otjänligt vatten med bekämpningsmedel eller nitrat över gällande riktvärden. Kommunen vill i dagsläget inte kommentera ärendet men Livsmedelsverket uppmanar brunnsägarna att åtgärda problemet.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Levande insekter i Santa Marias produkt

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Konsument: IKEA:s dricksglas exploderade

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Djurbonde: Livsmedelsverket gav klartecken till olaglig transport
En kon seminerades under förra året och skulle ha kalvat i mitten av december. Men det kom ingen kalv. Då väntade djurbonden, som har mjölkkor i Kalmar län, tills i onsdags förra veckan med att skicka djuret till slakt. Detta, enligt uppgift, med tillstånd från Livsmedelsverket. Vid slakten, som skedde på slakteriet KLS Ugglarps i Kalmar, föll ett fullgånget kalvfoster ut.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Två viten mot Fläsk från Glada Utegrisar

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Ovillig gris på Gotlands Slagteri – brott misstänks
I mitten av denna månad upptäcktes vid levandedjursbesiktningen på slakteriet Gotlands Slagteri i Visby en gris som var ovillig att resa på sig. Djuret fick skjutas på plats. Vid obduktionen upptäcktes många färska allvarliga frakturer. Länsstyrelsen misstänker brott.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Veterinär: felaktigt hanterade förorenade djur på Skövde slakteri

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Spindlar och oljeklumpar på OLW

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Allvarlig biverkning av kosttillskottet Modifast rapporterad

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Konsument: nära att kvävas till döds av Dafgårds produkt
Det gjorde så fruktansvärt ont”
En konsument i Göteborg hade varit i en Hemköpsbutik och köpt produkten Chicken Red Curry från färdigmattillverkaren Dafgårds i Källby. När hon nyligen jobbade nattskiftet på ett vårdboende i staden värmde hon under en rast produkten och började äta. Det kunde ha blivit det sista hon gjorde i livet.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Kraftig minskning av BSE-testning i Sverige
I Norge har man misstankar om att en ko som fötts upp norr om Trondheim varit smittad med BSE. Nu väntar norska myndigheter på en bekräftelse från ett labb i Storbritannien. I Sverige har antalet BSE-tester av nöt sjunkit drastiskt de senaste åren. Men Jordbruksverket tycker inte att det finns skäl till oro.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Coop:s kärnfria katrinplommon skadade konsument

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Konsument: flugor och larver i Paulúns supergröt och supermüsli

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Skyhöga skadliga halter av jod i torkade alger
Torkade alger av märket Joy Luck från Kina innehåller 3 439 milligram jod per kilo. Den maximalt tillåtna halten enligt gällande EU-lagstiftning är 20 milligram per kilo. Nu stoppas produkten i Stockholm och Bandhagen.

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Alifater och propylenglykol i dricksvatten på Pajalas flygplats

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Ansvarig på Knorrevången inte delgiven

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor. 

Vite mot KLS Ugglarps
”Livsmedelsverket gör en höna av en fjäder”

Det här är en plusartikel. Klicka här för att prenumerera på FoodMonitor Plus i sex månader eller ett år. Med plus får du obegränsad tillgång till FoodMonitor.