SVA riktar kritik mot Livsmedelsverkets agerande på viltslakterier
På Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har man märkt försämringar de senaste åren när det gäller hur officiella veterinärer, OV, på Livsmedelsverket agerar på viltslakterier. Det finns nu betydande friktion mellan myndigheten och branschen. Torsten Mörner som är Statsveterinär på SVA ser bristande kompetens hos OV som en av de viktigaste orsakerna till problemen.
Läs mer...
Testosteron i skånsk ko var inte doping
Läs mer...
Livsmedelsverket dubbelbemannar på slakteri där ägaren påstås vara ”gränsande till hotfull”
Förhållandet mellan Livsmedelsverket och ägaren till ett slakteri i Mellansverige har den senaste tiden försämrats så till den grad att myndigheten av arbetsmiljöskäl sett sig nödda att dubbelbemanna vid besiktningar av djur. Slakteriägaren ställer sig frågande och har överklagat den ökade kostnaden till förvaltningsrätten.
Läs mer...
Wermlands Mejeri breder ut sig allt mer i butikshyllorna – har planer på laktosfritt
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har mjölkbolaget Arvikabygdens Mejeri i Glava nyligen ansökt om konkurs. Men för Wermlands Mejeri i Värmlands Nysäter, som man tidigare konkurrerade med, är situationen en helt annan. Lönsamheten är bra och mejeriet breder nu ut sig allt mer i butikshyllorna på ICA och Coop i Värmland.
Läs mer...
Arvikabygdens Mejeri ansöker om konkurs
I morgon hålls ett edgångssammanträde i Värmlands tingsrätt som gäller mjölkbolaget Arvikabygdens Mejeri AB i Glava. Bolaget är enligt konkursförvaltaren på obestånd.
Läs mer...
Systembolaget måste betala sanktionsavgift till Arbetsmiljöverket – förlorade i kammarrätten
Läs mer...
Domar om Livsmedelsverkets kontrollavgifter för slakterier dröjer
Läs mer...
Litet slakteri: Livsmedelsverket hotar i onödan
Läs mer...
Hårda plastbitar i Menigos kavring från Nynäsbageriet
Läs mer...
Facket: Oegentligheter på butikskedjan ”Mycket mer för pengarna!” – bolaget slår ifrån sig
Personal förbjuds att ha kassastol och ha egen telefon med sig. Det förekommer kränkande särbehandling. Och anställda ska inte vågar yttra sig då de är rädda för straffliknande behandling eller uppsägning. Den kritiken riktar nu fackförbundet Handels mot en matbutik i Luleå som tillhör kedjan Mycket mer för pengarna! Men bolaget är förvånat över uppgifterna och slår ifrån sig.
Läs mer...
”Det var omfattande rörelse i boxen där baggar ihärdigt försökte betäcka tackor”
Nu har det hänt igen. En transportör har levererat osorterade djur till ett slakteri. Totalt handlade det om 156 djur. Denna gång drabbades slakteriet HKScan Sweden AB.
Läs mer...
Livsmedelsverket larmar om testikelskadande Garcinia cambogia i kosttillskott
Läs mer...
Advokat: Delikatessjäv i Livsmedelsverkets personalansvarsnämnd
En advokat, som har en klient som är anställd på Livsmedelsverket, begärde nyligen att myndigheten skulle pröva om en av ledamöterna i deras personalansvarsnämnd var jävig. I ett beslut denna månad frikände personalansvarsnämnden sig själv från detta. Det beslutet kritiserar nu advokaten.
Läs mer...
Därför tar FoodMonitor Borås Stad till Högsta förvaltningsdomstolen
LEDARE Som FoodMonitor har berättat om tidigare så har det funnits allvarliga brister när det gäller bland annat den matförsörjning av äldre i Borås som sköts av vårdbolaget Attendo. FoodMonitor begärde att få ta del av de avvikelserapporter bolaget lämnat in till kommunen, men nekades detta. FoodMonitor överklagade det beslutet till Kammarrätten i Jönköping. Kammarätten avslog överklagandet. Men rätten var inte enig. Ett kammarättsråd hade en avvikande mening. Bland annat därför överklagar vi nu den domen till Högsta förvaltningsdomstolen.
Läs mer...
Åklagare ger Foodora AB företagsbot
Läs mer...
Sanktionsavgift mot Emballator Växjöplast
Läs mer...
OV: Inget vatten till djur på slakteriet Turbogrisen
Dricksvattnet var avstängt. Vattnet som fanns i en balja hade frusit. Därför hade tolv djur som i dagarna stallats upp på slakteriet Turbogrisen i Strömsund inget att dricka. Det rapporterar en officiell veterinär, OV, på plats på slakteriet.
Läs mer...
Död slaktkyckling i handtagsöppning
Tidigare denna månad levererades det slaktkycklingar till slakteriet Atria Sverige AB. En av kycklingarna hade hamnat med halsen i en handtagsöppning och dött. Det rapporter den officiella veterinären, OV, på plats.
Läs mer...
Misstänkt omfattande svartslakt i Vänersborg
Det kom nyligen in ett anonymt tips om svartslakt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Enligt uppgiftslämnaren behandlades djur illa. Länsstyrelsen påträffade levande grisar och slaktutrustning vid en kontroll i dagarna.
Läs mer...
Otillåtet färgämne i palmolja från Ghana
Läs mer...
Gustavssons Fisk och Kräftor i Hjo nekas inhibition av förvaltningsrätten
Läs mer...
Företagsväxter i Knivsta förlorade mot Livsmedelsverket i kammarrätten
I maj upphävde Förvaltningsrätten i Uppsala ett beslut från Livsmedelsverket som gällde en sanktionsavgift på 50 000 kronor mot företaget Företagsväxter i Knivsta AB i Knivsta. Myndigheten överklagade. I dagarna kom domen i Kammarrätten i Stockholm. Företagsväxter förlorade och måste betala avgiften. Advokat Alex Ljungvall på Advokatfirman Lindahl KB i Uppsala, som är ombud för bolaget, är förvånad över domen.
Läs mer...
Willys föreläggs att betala 400 000 kronor
Läs mer...
Utmärglade bockkillingar på Roslagens Slakt & Chark – Livsmedelsverket ska åtalsanmäla
I dagarna levererades 43 bockkillingar till slakteriet Roslagens Slakt & Chark. 19 av dem hade fått svälta och var utmärglade. Efter avlivning konstaterades en riklig mängd blodsugande löss och lusägg i pälsen på samtliga djur. Enligt Livsmedelsverket har djuren utsatts för onödigt lidande av både djurbonden och transportören.
Läs mer...
Ihjälfrusna dåligt befjädrade höns på Håkantorp Slakteri
Tidigare denna månad noterade en officiell veterinär, OV, förekomst av högre dödlighet bland höns som levererats till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri i Vara. Vid obduktion konstaterades att djuren dött av förfrysning. VARNING FÖR STARKA BILDER!
Läs mer...
Hot mot restaurang och fack i Karlstad
Läs mer...
Kommerskollegium och Utrikesdepartementet kritiska till Spanskt lagförslag om ursprungsmärkt mjölk
Läs mer...
Livsmedelsverket: Otillräckliga mikrobiologiska analyser på Norrbottensgårdens Slakteri – Föreläggande vid vite
Slakteriet Norrbottensgårdens Slakteri AB i Luleå har tagit för få mikrobiologiska prover på slaktkroppar av nöt, får, lamm, och häst. Det menar Livsmedelsverket som nu lägger ett föreläggande vid vite om 10 000 kronor mot bolaget.
Läs mer...
Epigallocatechin gallate i kosttillskott från Danmark
Det danska livsmedelsverket larmar om att kosttillskottet ”Chili Burn” av märket New Nordic innehåller det misstänkt levertoxiska medlet epigallocatechin gallate, EGCG. Det brittiska livsmedelsverket gör en mildare bedömning av produktens farlighet. Produkten distribueras enligt uppgift bland annat av ett företag i Malmö.
Läs mer...

Fler artiklar...