Beslut om osäkert
D-vitaminpiller överklagas
Vid en rutinkontroll upptäckte nyligen miljökontoret i Karlstads kommun att ett företag i staden sålde piller med en skyhög halt av Vitamin-D3. Företaget belades med saluförbud men har i dagarna överklagat. Man hävdar bland annat att kommunens beslut ”strider mot FN:s konventioner om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter”. Under tiden fortsätter försäljningen.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20