Är du företagare i tvist med Livsmedelsverket?
LEDARE: Om du är en företagare som är i tvist med Livsmedelsverket så bör du lyssna nu. FoodMonitor berättade nyligen att kammarrätten riktat allvarlig kritik mot Livsmedelsverket som gällde risk för rättsförluster. Nu kan FoodMonitor avslöja att ett av de drabbade företagen är ostlöpebolaget Kemikalia AB i Skurup som nyligen förlorade mot verket i Kammarrätten i Stockholm.
Läs mer: Kemikalia AB kastar in handduken i tvist med Livsmedelsverket
Läs mer: Kammarrätten kritiserar Livsmedelsverket – risk för rättsförluster
Kemikalias vd Anders Olsson berättade nyligen för FoodMonitor att han tappat lusten att kämpa mer mot Livsmedelsverket.
– Därför att vi är ett litet företag och mäktar inte med att bråka mera om det hela, säger han.
Men oegentligheterna på Livsmedelsverket tycks ha pågått en längre tid. I ett ärende för ett par år sedan överklagade FoodMonitor ett beslut som Livsmedelsverket tagit om att maskera uppgifter i ett djurskyddsärende. Det överklagandet gick till Kammarrätten i Stockholm. Men ärendet drog ut märkligt långt på tiden. Och när FoodMonitor undersökte saken så sa kammarrätten att dröjsmålet berodde på att Livsmedelsverket trots anmodan inte skickat de dokument som domstolen krävde. Överklagan gällde sekretess av bilder på plågade djur och uppgifter om misstänkta gärningsmän.
Det var oroande. Och det är fortfarande är det oklart om Livsmedelsverket verkligen gav domstolen alla underlag.
När det gäller de senaste fallen, däribland målet med Kemikalia, så har Livsmedelsverket skrivit ett brev till Kammarrätten. I det skyller man problemen på ”den mänskliga faktorn” och att deras diariesystem inte fungerat som det ska.
Men problemet med den förklaringen är att vi vet att i åtminstone ett tidigare fall har verkets jurister haft tillgång till alla handlingar och läst korrespondensen från domstolen. Och ändå händer detta.
Därför måste man ställa sig frågan, har Livsmedelsverket medvetet mörkat uppgifter för kammarrätten? Eller är det frågan om slarv som pågått under flera år?
FoodMonitor har i flera artiklar berättat om det haveri som Livsmedelsverket juridiska bedömningar utgör. Det finns nog bra jurister på myndigheten. Men styrningen från ledningen har varit katastrofalt dålig.
Det kan handla bland annat om att två jurister gör olika bedömningar av exakt samma underlag, att man behandlar bolag olika under annars exakt samma omständigheter, och att man ändrar kriterierna för sekretessbedömningar från en dag till en annan.
Det gick i november 2015 så fel att Livsmedelsverket riktade beslut mot fel bolag.
Läs mer: Fel i beslut mot mjölkbonde – Livsmedelsverket får kritik av förvaltningsrätten
Men det var inte heller någon isolerad händelse. Tidigare hade verket gjort fel när man ville ha vite utdömt mot ett litet slakteri i Värmland.
Läs mer: Livsmedelsverkets slarv omintetgjorde vitesansökan
Och i oktober förra året protesterade ett bageri mot att verket lagt sanktionsavgift mot fel bolag i en koncern.
Läs mer: Bageri: Livsmedelsverket lade sanktionsavgift mot fel bolag i koncern – överklagar till förvaltningsrätten
Det är inte bara livsmedelsföretagen som riskerar att bli felaktigt behandlade. Om en rättsförlust drabbar verket självt, på grund av den avvikelse kammarrätten identifierat, så kan konsumenter komma att råka illa ut. Detta eftersom verkets förmåga att nå framgång i mål mot företag som bryter mot livsmedelslagen påverkas negativt.
Samtliga avvikelser som FoodMonitor identifierat skedde under den förre generaldirektören. Kammarrättens kritik kom i början av året. Och den tillförordnade generaldirektören som tog över i december förra året lovade i dagarna, i ett brev till Kammarrätten, bättring.
Så kanske de åtgärder hon vidtar räcker för att styra skutan rätt. Om inte kan departementet behöva tillsätta en utomstående granskare.
Men oavsett detta så behöver de livsmedelsföretag som befinner sig i tvist med Livsmedelsverket begära ut och noga gå igenom all korrespondens som verket har med domstolarna i deras mål. Företagen kan inte utgå från att Livsmedelsverket följer spelreglerna.
Risken finns att annars att framför allt livsmedelsföretag med små resurser att använda till advokater blir överkörda.
Det är påfallande många småföretagare som den senaste tiden berättat att man inte orkar bråka med Livsmedelsverket i olika instanser. Trots att man anser sig ha rätt i sak.
Så det är dags för branschorganisationerna att ta tag i frågan. Problemet är bara att de inte prioriterar de små företagen.
Och var är departementet? Är det inte snart dags att väcka den ansvarige ministern?
p5

 

 

HÅKAN FRISELL
Ansvarig Utgivare
Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gillar du FoodMonitor:s granskning av livsmedelsindustrin och myndigheterna? Stöd oss genom att prenumerera på FoodMonitor Plus. FoodMonitor görs av oberoende undersökande journalister. /red
Läs mer:
Chefsjurist: Livsmedelsverket bevakar medias användning av offentliga handlingar
Definitionen av ”bäst före datum” ändras efter miss av Livsmedelsverkets jurister
Livsmedelsverket hindrade granskning – Sveriges Radio överklagar
Livsmedelsverket tar sig friheter med offentliga handlingar
Livsmedelsverkets jurister försvårar granskning av påstådda brott
Kommentaren: Livsmedelsverkets oförutsägbara sekretessgranskning