Sjabblade Livsmedelsverket och polisen bort utredning om svartslakt på Blocket?
LEDARSTICK Som FoodMonitor berättat om tidigare så polisanmälde Livsmedelsverket förra månaden en person som annonserade ut lammkött på annonssajten Blocket. Myndigheten misstänkte svartslakt och andra brott mot Livsmedelslagen. Men denna månad läggs plötsligt förundersökningen ner. Detta utan att vare sig polisen eller Livsmedelsverket utfört några utredningsinsatser. Den utpekade svartslaktaren hörs inte ens av polisen.
Men det stannar inte där. När Livsmedelsverket, länsstyrelsen, eller en kommun, misstänker svartslakt så är det brukligt att dessa myndigheter åker gemensamt till platsen och begär handräckning av polisen.
I det aktuella fallet görs inte detta.
Den utredande polismannen säger till FoodMonitor att avgörande för att förundersökningen lades ner var att Livsmedelsverket inte tyckte det var någon idé att driva den.
Det beskedet är extra märkligt eftersom ett tag efter anmälan kommer in till polisen så skriver både FoodMonitor och Gefle Dagblad om det inträffade. Gefle Dagblad pratar med den misstänkte som gör medgivanden och säger dessutom att han har kött kvar.
Men den utredande polismannen, som sitter i Gävle, säger att det Gefle Dagblad skrev inte kom till hans kännedom.
Men polisen brukar väl ha koll på lokalpressen?
– Ja, det är nog möjligt att det är så men inte i det här fallet i alla fall, säger polismannen till FoodMonitor.
Den ansvarige avdelningschefen på Livsmedelsverket intervjuas i artikeln i Gefle Dagblad. Det gör det osannolikt att Livsmedelsverket missade att den misstänkte svartslaktaren gör medgivanden i artikeln. Och missade man inte det, varför underlät man då att agera?
FoodMonitor har inte lyckats få tag på avdelningschefen för en intervju.
Att Livsmedelsverket gjorde en polisanmälan istället för en åtalsanmälan som man annars brukar är också märkligt. För det spelar stor roll för utfallet om en förundersökning av den här typen, som gäller misstänt svartslakt, är polisledd eller åklagarledd. Polisen tenderar att lägga ner ärendena medan åklagare tenderar att se till att göra utredningsinsatser.
I det här fallet hördes alltså inte ens den misstänkte svartslaktaren av polisen. Märkligt är ordet.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Annons på Blocket leder Livsmedelsverket till misstänkt svartslaktare
LÄS OCKSÅ: Svartslakteri i Sandviken polisanmält – annonserade om kött på Blocket