Livsmedelsverket: Sverige är inte rustat för att klara av arbetet med livsmedelsfusk
”Det är Livsmedelsverkets uppfattning att Sverige idag saknar de rätta förutsättningarna för att kunna arbeta effektivt med livsmedelsfusk.” Så står det i en ny rapport från Livsmedelsverket där man redovisar sitt arbete med livsmedelsfusk. Kritik riktas mot kontrollmyndigheterna – kommunerna.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor