kr80
Självdöda kycklingar sorterades inte bort på Kronfågel
Livsmedelsverket: "I bolagets verksamhet finns avvikelser från livsmedelslagstiftningen av allvarligt slag"
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20

          

g93

 

 

sl25