Intellecta ska stärka Livsmedelsverkets arbetsgivarvarumärke för offentlig kontroll
Livsmedelsverket har denna månad slutit avtal med konsultbolaget Intellecta Corporate AB i Stockholm om att ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor