SLU och Uppsala Universitet: Giftfri odling kan försämra pollineringen av grödor
Enligt en studie från SLU och Uppsala Universitet finns det stora risker med att odla insektspollinerade grödor utan kemisk bekämpning. Enligt myndigheten undviker pollinatörer blommor med skadeinsekter som gynnas i frånvaro av bekämpningsmedel. Det leder till försämrad skörd.
”De negativa effekter som vissa kemiska bekämpningsmedel har visat sig ha på pollinatörer har skapat stora rubriker under senare år. Bin som exponeras för till exempel neonikotinoider får högre dödlighet och sämre lokalsinne. Detta har använts som argument för att begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel i grödor som är beroende av insektspollinering. Om användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar så riskerar dock problemen med skadeinsekter att öka rejält”, skriver SLU i ett pressmeddelande.
Forskare från SLU och Uppsala Universitet har i en artikel nyligen i tidskriften Frontiers in Plant Science presenterat resultat som visar ”att pollinatörer undviker att besöka blommor som har angripits av skadeinsekter”.
Bland annat smultron och jordgubbar drabbas.
– Smultron och jordgubbe är beroende av insektspollinering och producerar förkrympta, deformerade bär om pollineringen försämras. Vi förespråkar inte en fortsatt storskalig användning av kemiska bekämpningsmedel. Men det är viktigt att snabbt utveckla alternativa bekämpningsstrategier som är lika effektiva, säger Johan A. Stenberg på SLU.
/FoodMonitor