Smittskyddsläkare får inget svar av Livsmedelsverket om Campylobacter
För ett par månader sedan slog Smittskyddsläkarföreningen larm till Livsmedelsverket om ett högt antal fall med personer som smittats med Campylobacter. Antalet fall under april månad låg fem gånger över normalår. Men myndigheten har enligt föreningen hittills inte gett dem något svar på larmet.
Per20– Jag hade tyckt att det hade sett bra ut om man hade fått ett svar, säger Per Follin, smittskyddsläkare och ordförande i Smittskyddsläkarföreningen.
– Jag tycker det här har hållit på för länge. Vi har känt till det här sedan förra hösten och vi hade två vintersäsonger dess för innan där vi också såg förhöjda nivåer av Campylobacter. Problemet har eskalerat det har blivit ännu värre det senaste halvåret så jag hoppas att de verkligen kommer en lösning nära.
Enligt Per Follin så skulle antalet fall av smittade personer gått ner om myndigheterna och bolagen hade vidtagit rätt åtgärder.
– Färska kycklingprodukter ute i handeln har inte en så lång hållbarhet så rimligen borde omsättningshastigheten vara ganska hög och om man då vidtar effektiva åtgärder borde man ganska snabbt se att antalet fall minskar drastiskt. Nu har vi haft den här uppgången även sedan augusti 2016. Visst är det på väg ner men när vi noterar det här för april månad var det fortfaran kraftigt förhöjt och då undrar man när vi kommer att nå baslinjen för det som är normaltillståndet? Det är väl den viktiga markören för att man har uppnått effektiva åtgärder.
Varför tror du att det inte görs mer?
– Ingen aning. Jag vet inte. Jag tror att man ska ställa frågan till dem av vilken anledning de inte har agerat tidigare.
Vad bör göras?
– Jag vill att effektiva åtgärder sätts in i produktionskedjan så att vi får bort den här ökningen av fall.
Alltså att bolagen bara säljer säkra produkter?
– Exakt, se till att det blir så.
Vad finns det för risker för konsumenter med Campylobacter?
– Det här är en sjukdom som är allvarlig för de som drabbas. De får rejält ont i magen. Oftast självläker den här sjukdomen men vad man är rädd för det är att man får komplikationer i form av ledvärk till exempel. Det är ett känt fenomen så det finns följdsjukdomar man kan få. Dessutom pratar man om det som heter morbiditet att man är väldigt sjuk i det akuta skedet.
HÅKAN FRISELL
Bilden: Per Follin. Används med tillstånd.

t20

          

g93

 

 

sl25