Bristande rutiner på Konsum Värmland – Nije:s kylmonter läcker
I flera månader har vatten flödat ur en kylmonter i butikskedjan Konsum Värmlands butik i Mitt i City i Karlstad. Det rinner emellanåt så mycket vatten att kunder med besvär tar sig fram över det hala golvet. Under och bredvid kylmontern finns elledningar och el-dosor. Livsmedelsföretaget Nije, som enligt butiken äger kylmontern, säger att man är förvånade över det inträffade och att man inte blivit informerade.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor