krDSC 0059
Konsument: Metallbit i Kronfågels korv – bolaget beklagar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: inte den akuella förpackningen.