la39
Har ett livsmedelsföretag i Malmö sålt förfalskat vaniljpulver?
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: EU-kommissionen.

t20