Jordbruksverket har tagit fram ny webbutbildning för OV
Jordbruksverket meddelar att man har tagit fram en helt ny webbutbildning för officiella veterinärer, OV. Detta eftersom OV enligt myndigheten är en nyckelperson när det gäller att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
– Vår förhoppning är att denna nya utbildning ska förenkla och underlätta för de veterinärer som vill arbeta som officiell veterinär. Dessutom hoppas vi att fler vill bli officiella veterinärer nu när det finns en möjlighet att gå utbildningen på distans, säger Anna Wretling Clarin, chef på enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal, enligt ett pressmeddelande.
Jordbruksverket riktar sig med utbildningen både till de som vill bli OV och de OV som vill fortbilda sig.
/FoodMonitor