jNJ4B2275
Fyra gårdar har nu potatiskräfta
Jordbruksverket meddelar att potatiskräfta nu har konstaterats på sammanlagt fyra gårdar. Tre av dessa gårdar ligger i sydöstra Sverige och en i Värmland.
– Vi har ett bra samarbete med berörda länsstyrelser i arbetet med att begränsa och bekämpa smittan, säger Carin Bunnvik, chef på växtregelenheten på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.
Gårdar som drabbats får restriktioner.
”På en gård som drabbats av potatiskräfta blir det vissa restriktioner för den fortsatta potatisodlingen. Till exempel får det inte odlas potatis på det fält där angripna potatisknölar påträffats. På resten av brukningsenheten får det odlas potatis, men enbart av sådana sorter som är resistenta mot den ras av potatiskräfta det är fråga om. Prover har därför skickats på analys för att ta reda på vilken ras av potatiskräfta det handlar om”, skriver Jordbruksverket.
”Potatiskräfta kan få stora konsekvenser för potatisodlingen och ska hanteras enligt växtskyddslagen. Om potatiskräfta tillåts spridas skulle det på sikt bli väldigt svårt eller till och med omöjligt att fortsätta att odla potatis. Potatis med angrepp av potatiskräfta är inte farlig att äta eller att använda som djurfoder.”
/FoodMonitor
Bilden: Potatiskräfta. Foto: Jordbruksverket.