sl95
Kraftigt avmagrad ko på Norrbottensgården Slakteri
I dagarna levererades en kraftigt avmagrad ko till slakt på slakteriet Norrbottensgården Slakteri i Luleå. Enligt Livsmedelsverket har kon utsatts för onödigt lidande.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20

          

g93