Statens överklagandenämnd tar inte upp ärende om officiell veterinär
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20