la93
Bekämpningsmedel i torkade gojibär från Kina
Det nederländska livsmedelsverket har upptäckt att ett parti med torkade gojibär från Kina innehåller bekämpningsmedlet propargite i en halt som ligger sju gånger över den inom EU högsta tillåtna halten. Delar av partiet har nått ett livsmedelsföretag i Hägersten och ett i Årsta.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: EU-kommissionen.