Utredning av misstänkt multinationellt utbrott av Listeria – flera dödsfall
I dagarna har ett larm gällande kluster med matförgiftningar som orsakats av listeria notifierats av EU-kommissionen. Fyra personer har hittills dött. Varav två i Sverige i år. Nu utreder flera EU länder, däribland Sverige, gemensamt möjliga smittkällor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL