Självdöda slaktkycklingar på Kronfågel Valla
I två fall nyligen har hög dödlighet upptäckts bland slaktkycklingar som levererats till slakteriet Kronfågel i Valla. En del av kycklingarna var ihjälfrusna. Slakteriet har inlett en utredning av det inträffade.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor