Olaga intrång i slakteriet Jämtlandsgårdens lokaler
Stefan Zetterlund, vd i slakteriet Jämtlandsgården Livsmedel AB i Hammerdal, meddelar idag att hans företag utsatts för ett olaga intrång. Förövarna, en tidigare anlitad entreprenör och en annan person, hanterade enligt uppgift kött i lokalen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor