Företagsväxter i Knivsta förlorade mot Livsmedelsverket i kammarrätten
I maj upphävde Förvaltningsrätten i Uppsala ett beslut från Livsmedelsverket som gällde en sanktionsavgift på 50 000 kronor mot företaget Företagsväxter i Knivsta AB i Knivsta. Myndigheten överklagade. I dagarna kom domen i Kammarrätten i Stockholm. Företagsväxter förlorade och måste betala avgiften. Advokat Alex Ljungvall på Advokatfirman Lindahl KB i Uppsala, som är ombud för bolaget, är förvånad över domen.
– Min kommentar är att kammarrätten har dömt fel helt enkelt, säger han.
– Det är bara att läsa förvaltningsrättens dom och de tycker att det inte finns något lagstöd för den här sanktionen och det är vad vi har sagt hela tiden. En domare och tre nämndemän på förvaltningsrätten kan inte läsa ut någon sanktionsavgiftsanktionerad skyldighet i det här fallet. Sedan har tre kammarrättsråd på kammarrätten uppenbarligen kommit fram till att det mycket tydligt framgår att det finns lagstöd. Då kan man ifrågasätt hur kan det vara så tydligt när en domare och tre nämndemän på förvaltningsrätten inte kommer fram till det.
Det var den 12 december 2016 som Livsmedelsverket beslutade ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL