”Det var omfattande rörelse i boxen där baggar ihärdigt försökte betäcka tackor”
Nu har det hänt igen. En transportör har levererat osorterade djur. Totalt handlade det om 156 djur. Denna gång drabbades HKScan Sweden AB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor