Hårda plastbitar i Menigos kavring från Nynäsbageriet
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20