Statisk elektricitet kan ha antänt mjöl på ASM Foods
En operatör på livsmedelsföretaget ASM Foods i Mjölby hanterade i dagarna torr mjölråvara. Då slog det plötsligt upp en eldslåga.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20