Tekniker som arbetade med fasad vid ICA-butik blev huggen med kniv i bröstet – blev allvarligt skadad
Fyra tekniker från företaget Eltel Networks Infranet i Göteborg utförde i dagarna arbeten på en fasad vid en ICA-butik i Göteborg. När de håller på att borra kommer en man i 30-40 årsåldern och hugger en av teknikerna i bröstet med en kniv.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93

 

 

sl25