Livsmedelsverket omhändertar 17.5 ton fryst rensad öring producerad i Norge
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20