Farlig halt carbofuran i bönor från Sri Lanka – 1 225 procent av ARfD
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20