Pågen föreläggs att betala 378 100 kronor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20