Fotograf på Expressen dödshotades efter misstänkt sprängning med handgranat
I dagarna var en fotograf på tidningen Expressen ute på uppdrag i Lundby Kolonilottsområde i Stockholm i samband med en misstänkt sprängning av handgranat. Då blev fotografen hotad.
”Personen ville inte att det skulle tas bilder eller publiceras text om det inträffade. Hotet är polisanmält. Om fotografen inte såg till att text och bild togs bort från vår hemsida skulle han skjuta fotografen och de som skrivit texten”, skriver en chef på Expressen i en anmälan.
/FoodMonitor
Varför publicerar FoodMonitor denna artikel?
Hot och våld mot journalister i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Angreppen utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Därför är det viktigt att skriva om dessa /red.

t20