Föreläggande med vite mot Hälsingestintan Mobilslakteri
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20