Två beväpnade män rånade ICA Supermarket i Husby
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20