Misstänkt för olaglig styckning överklagade Livsmedelsverkets avgifter
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20