Polisen: Slakteriägare erkänner egenmäktigt förfarande, märkningsförfalskning, och brott mot Livsmedelslagen
Enligt polisen har en slakteriägare i Västsverige släppt ut 10 kroppar hästkött på marknaden utan att dessa var godkända som livsmedel. Dessutom ska denne ha gjort sig skyldig till märkningsförfalskning genom att stämpla köttet med Livsmedelsverkets stämpel efter att först ha tagit sig in i myndighetens låsta skåp på slakteriet. Detta efter det att myndigheten varit slarviga med säkerheten. Slakteriägaren erkänner brott.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20

          

g93