Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd om avvikelserapporter på Borås Stad
LEDARSTICK: Som ansvarig utgivare för FoodMonitor har jag tidigare begärt att få ta del av de avvikelserapporter som vårdbolaget Attendo skickat till handläggare på Borås Stad och lagrat i Borås Stads datasystem. Men kommunen vägrade. FoodMonitor överklagade då till kammarätten och fick avslag. Men rätten var inte enig. Därför överklagade jag den domen till Högsta förvaltningsdomstolen. I dagarna meddelade domstolen prövningstillstånd.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/HÅKAN FRISELL

t20