horn25
Djurägare döms till dagsböter för horn som vuxit in 1-1.5 centimeter i ögat på ett får
VARNING FÖR STARKA BILDER!
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: har maskerats av FoodMonitor. Omaskerad finns på FoodMonitor Plus. Foto: Livsmedelsverket.

t20

          

g93