la82
Värmländsk djurbonde döms för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har en djurbonde i Värmland enligt en åklagare genom vanvård utsatt 174 får för lidande. Förhandlingen i Värmlands tingsrätt hölls tidigare denna månad. Nu har domen kommit. Djurbonden döms för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen till dagsböter 70 å 50 kronor.
”Enligt tingsrättens bedömning saknas det särskild anledning att befara att ... (djurbonden) kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden ska därför bestämmas till villkorlig dom som i enlighet med huvudregeln ska förenas med dagsböter. Vid bestämmandet av antalet dagsböter har viss hänsyn i mildrande riktning tagits till den tid som förflutit sedan gärningstillfället”, skriver domstolen i sin dom idag.
LÄS OCKSÅ: Värmländsk djurbonde inför rätta för omfattande djurplågeri
/FoodMonitor
Foto: länsstyrelsen.

t20

          

g93