Föreläggande vid vite mot slakteri för bristande hantering av slaktkroppar av ren
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20