br20
Brand i brödrost orsakade kraftig rökutveckling och stor utryckning i Karlstad
KOMMENTAREN Bränder i köksaparater som brödrostar och torrkokning på spisar är alltför vanligt förekommande. I dag blev det en stor utryckning i Karlstad efter det att en brödrost, av ännu okänd anledning, börjat brinna. Branden tog fäste i ventilationssystemet.
Men lägenhetsinnehavaren var hemma och brandkåren var snabbt på plats. Ingen blev skadad men lägenheten fick omfattande rökskador.
Incidenten är bara en ur raden av bränder i Sverige varje år där branden börjar i kökapparater. Det finns flera frågor man kan ställa sig. Varför är inte brödrostar och spisar säkrare? Vilket ansvar har tillverkarna?
Torrkokning borde vara ett problem som lösts för länge sedan av tillverkarna.
Och brödrostar, varför är de ofta så osäkra att de utgör en brandrisk?
Det är dags för politikerna att ställa högre krav på industrin.
HÅKAN FRISELL