Christina Nordin tar rodret i Jordbruksverket
Regeringskansliet meddelar i dag att Christina Nordin efterträder Leif Denneberg som generaldirektör från och med den 16 april. Det har regeringen beslutat.
– Jag är mycket glad att Christina Nordin har tackat ja till uppdraget som generaldirektör. Med sin breda bakgrund tror jag att hon är rätt person att leda myndigheten i det fortsatta förändringsarbetet. Jordbruksverket är en viktig samhällsaktör och har stor betydelse för Sveriges företagare. Tillsammans med styrelse och överdirektör kommer Christina Nordin att ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb med att leda en så pass komplex myndighet som Jordbruksverket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, enligt ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20