Kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun kritiserar Livsmedelsverkets kontroll av renslakten
Livsmedelsverkets besiktning av renar på ett renslakteri som finns i Strömsunds kommun fungerar inte så bra som den borde. Tre samebyar är drabbade. Det anser Susanne Hansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Strömsunds kommun, som i dagarna inkommit med en skrivelse till myndigheten.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20