Gårdsslakteri förbjuds att släppa ut ”oxkinder” på marknaden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20