Rånare fick med sig 39 000 kronor från ICA Supermarket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20