Fairtrade-märkta varor ökade till 3.8 miljarder kronor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93