Slakteri döms att betala 80 000 kronor i vite
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93