Livsmedelsverket vill att Mittådalens Sameby betalar 60 000 kronor i vite
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93