Åklagares beslut ändras – förundersökning om djurplågeri i näringsverksamhet återupptas
I januari beslutade en åklagare på åklagarkammaren i Nyköping att lägga ner en förundersökning om djurplågeri i näringsverksamhet som tidigare anmälts av Livsmedelsverket. Men Livsmedelsverket överklagade och en åklagare på åklagarmyndigheten i Malmö har nyligen beslutat att förundersökningen ska återupptas.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93